پیوند کلیه

پيوند كليه به عمل جراحي قرار دادن كليه از يك دهنده كليه در محوطه شكم يك فرد گيرنده توسط جراح اطلاق مي شود. كليه مي تواند از يك فرد زنده و يا يك فرد با مرگ مغزي به گيرنده كليه داده شود.
پيوند كليه روش انتخابي و بهترين روش درماني در بسياري از بيماران با نارسايي كليه در مرحله نهايي مي باشد. اين مسيله در گروه سني كودكان بيشتر از ساير رده هاي سني اهميت دارد و اين اهميت به اين سبب است كه كودكان در حال رشد هستند و نارسايي كليه پيشرفته موجب آسيب جدي به رشد بدني و استخواني آنها مي شود. نرمي استخوان، پوكي استخوان و تغيير شكل و ناهنحاريهاي استخوان از علايم شايع نارسايي كليه پيشرفته در كودكان است. اگرچه دياليز به اين افراد كمك مي كند تا سطح اوره و سموم در خون آنها پايين تر بياييد ولي به دليل عدم اصلاح كامل نارسايي كليه با دياليز، مشكلات قلب و عروق، مشكلات استخوان و رشدي اين افراد بعد از دياليز ادامه دارد و موجب آسيب جدي به بيمار در دياليزهاي طولاني مدت مي شود. به همين دلايل، پيوند كليه در اين بيماران در صورت آماده بودن و فراهم بودن شرايط درمان اصلي محسوب مي شود. جهت انجام پيوند كليه، نياز به يك سري اقدامات تشخيصي، آزمايشات و مشاوره ها قبل از پيوند مي باشد. بيماران به هنگام پيوند هيچ كانون عفوني در بدن نبايد داشته باشند و از نظر قلبي و ريوي آماده عمل جراحي پيوند بايد باشند. بعد از پيوند هم يك سري داروها و اقدامات جهت حفظ كليه پيوندي بايد انجام شود. با علم و تجربه بالاي پزشكان نفرولوژيست و جراحان هم اكنون بيشتر بيماران پيوند كليه وضعيت مناسب با طول عمر بالاي كليه پيوندي دارند.